Xuất khẩu nông sản vượt chỉ tiêu 5 tỉ USD? New

Trong khi một số ngành xin giảm chỉ tiêu kim ngạch thì ngành nông nghiệp lại dự báo đạt tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm 55 tỉ USD, vượt 5 tỉ USD so với chỉ tiêu của Chính phủ giao.

  • Chuyển hướng xuất khẩu nông sản không dễ
  • Đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang châu Âu, Trung Đông
  • Đề xuất lộ trình xuất khẩu nông sản chính ngạch qua Trung Quốc
Bài viết liên quan