Vắng bóng khách quốc tế, du lịch Việt Nam không thể phát triển New

Dù thị trường nội địa bùng nổ vượt kỳ vọng nhưng nếu không tăng trưởng khách quốc tế, du lịch Việt Nam không thể hồi phục và phát triển toàn diện.

  • Du lịch Việt vẫn ‘ngóng’ khách quốc tế
  • Việt Nam có 3 thành phố được bình chọn tuyệt nhất Đông Nam Á
  • Du lịch bùng nổ vượt kỳ vọng
Bài viết liên quan