Triển khai ứng dụng tem điện tử rượu, thuốc lá New

Ngày 1.7, cơ quan thuế chính thức triển khai ứng dụng tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước giai đoạn 1 thực hiện quản lý tem điện tử rượu, thuốc lá.

  • Khách hàng có xu hướng chọn sản phẩm được dán tem điện tử xác thực nguồn gốc
  • Chính thức ‘khai tử’ hóa đơn giấy, phủ sóng hóa đơn điện tử 100%
Bài viết liên quan