Tránh lãng phí, manh mún cảng biển New

Sự vắng bóng của các tập đoàn lớn tại nhiều cảng biển địa phương cho thấy bức tranh cảng biển còn khá manh mún và thiếu hiệu quả hiện nay.

  • Chính phủ yêu cầu TP.HCM xem xét điều chỉnh việc thu phí cảng biển
  • Vẫn bất đồng phí hạ tầng cảng biển
  • Cảng biển nước sâu Trần Đề sẽ giúp ĐBSCL đột phá
Bài viết liên quan