'Tôi mong một ngày được thấy tận mắt nhà hát Opera Hồ Tây của Renzo Piano' New

Đó là chia sẻ của kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị với Thanh Niên xung quanh quy hoạch xây dựng nhà hát Opera tại khu vực Hồ Tây.

  • Người thiết kế Nhà hát Opera Hà Nội: Tượng đài lịch sử kiến trúc nhân loại
  • Những kiến trúc sư đại tài thay đổi cả thế giới
  • Renzo Piano thổi linh hồn Hà Nội vào Nhà hát Opera như thế nào?
Bài viết liên quan