Tiêu thụ xi măng tăng nhờ hưởng lợi từ các dự án hạ tầng

Bất chấp 2 lần tăng giá, sản lượng tiêu thụ xi măng từ tháng 3 đến nay đang phục hồi mạnh nhờ tăng xuất khẩu và hưởng lợi từ các dự án đầu tư công.

  • Giá xăng kéo giá xi măng tăng theo
  • Siết tín dụng = cung giảm, giá bất động sản tăng: Mua nhà ngày càng khó
  • Tiêu thụ xi măng tăng mạnh
Bài viết liên quan