Tiếp tục giảm thuế cho xăng dầu New

Nếu tiếp tục giảm sớm thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt theo gợi ý của Chủ tịch Quốc hội với Chính phủ, giá xăng dầu sẽ giảm mạnh, giúp nền kinh tế 6 tháng cuối năm phục hồi mạnh mẽ hơn.

  • Thường vụ Quốc hội họp bất thường quyết việc giảm thuế môi trường xăng, dầu
  • Thu ngân sách từ dầu thô tăng vọt
  • Có thể họp bất thường để giảm thuế xăng dầu?
Bài viết liên quan