Thu phí lỗ 8 tỉ đồng/năm, đề xuất khóa bánh xe đậu trái quy định tại TP.HCM New

Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích thanh niên xung phong TP.HCM (đơn vị được giao tổ chức thu phí đậu xe dưới lòng đường tại TP.HCM) đề xuất xử lý nghiêm những phương tiện cố tình đậu xe trái quy định.

  • TP.HCM thu phí đậu xe dưới lòng đường: Vẫn chưa đủ bù chi
  • Thất thoát hơn 80%, TP.HCM đổi lực lượng thu phí đậu xe dưới lòng đường
  • Không My Parking, không được đậu xe lòng đường!
Bài viết liên quan