Thiếu nguồn cung, Mỹ xem xét miễn thuế tạm thời với pin mặt trời Việt Nam New

Mỹ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên quan đến thiếu hụt nguồn cung tế bào và mô-đun pin năng lượng mặt trời trong nước. 

  • Liên Hợp Quốc: Đầu tư xe điện mở ra con đường chống biến đổi khí hậu
  • Nghịch lý điện mặt trời bị phản đối tại Mỹ
Bài viết liên quan