Tăng cơ chế ưu đãi để thu hút đầu tư vào ngành dầu khí New

Đó là một trong nội dung được đưa ra tại Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo luật Dầu khí sửa đổi do Ủy ban Kinh tế Quốc hội phối hợp cùng Bộ Công thương tổ chức tại TP.HCM ngày 3.8.

  • Xăng dầu lãi lớn, sao chưa giảm thuế?
  • Minh bạch, bình đẳng tránh sai phạm tiêu cực tại PVN
  • Chọn ‘vai’ nào cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam?
Bài viết liên quan