Sớm sửa Quyết định 60 về tách thửa trên địa bàn TP.HCM New

Đến nay Quyết định 60 về tách thửa trên địa bàn TP.HCM vẫn đang tạm dừng để chờ lấy ý kiến của các cơ quan chức năng trước khi hoàn thiện trình UBND TP.HCM thông qua. 

  • Gỡ vướng cho đất dân cư xây dựng mới
  • Nguyên nhân không đưa đất nông nghiệp vào quy định tách thửa
  • Loại tách thửa đất nông nghiệp ?
  • Phản đối việc loại bỏ đất nông nghiệp ra khỏi quy định tách thửa
Bài viết liên quan