Sốc với giá xoài cát Hòa Lộc

Giá xoài cát Hòa Lộc

đang gây sốc cho thị trường khi tăng thêm từ vài chục tới hơn 150.000 đồng/kg.

  • Giá vườn 15.000 – 17.000 đồng/kg, vào tới shop xoài cát Hòa Lộc đội lên gần 10 lần
  • Xoài cát Hòa Lộc tại TP.HCM mỗi nơi một giá
  • Xuất khẩu xoài cát Hòa Lộc sang Nhật
Bài viết liên quan