Siết chất lượng để bảo vệ thương hiệu quốc gia New

Nhiều mặt hàng của Việt Nam đều được các thị trường nước ngoài ưa chuộng nhưng sản lượng xuất khẩu còn ít do vẫn chưa đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu.

  • Thúc đẩy xây dựng thương hiệu quốc gia cho nông sản Việt
  • Cơ hội làm thương hiệu quốc gia
  • Nguy cơ mất thương hiệu quốc gia
Bài viết liên quan