Sau một năm 'siết' tín dụng bất động sản, doanh số bán nhà Trung Quốc giảm 49% New

Đến tháng 4.2022, doanh số bán nhà của Trung Quốc giảm đến 49% so cùng kỳ năm ngoái từ chính sách “siết” tín dụng bất động sản.

  • Ổn định thị trường bất động sản trong nước để đón ‘đại bàng vàng’ về làm tổ
  • Hạn chế rủi ro nhưng phải tạo cơ hội để thị trường bất động sản phát triển
Bài viết liên quan