Rối chuyển giao đường dây tải điện New

Đường dây tải điện 500 kV đầu tiên do tư nhân đầu tư sẽ được bàn giao sang Tập đoàn Điện lực VN (EVN) tiếp nhận, quản lý vận hành… Thế nhưng hiện chưa có quy định nào về việc này.

  • Thiếu điện, đề xuất làm đường tải điện Lào về từ năm 2023
  • Liên kết lưới truyền tải điện khu vực, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia
  • Khánh thành tổ hợp truyền tải điện đầu tiên do tư nhân đầu tư đầu tư
Bài viết liên quan