Rau quả luẩn quẩn chờ giải cứu: Vì sao doanh nghiệp không mặn mà đầu tư?

Cả nước có 7.500 cơ sở chế biến, bảo quản rau quả nhưng có đến 80% trong số đó đang thiếu vốn sản xuất, hoạt động ở quy mô nhỏ; 70% cơ sở có trình độ công nghệ ở mức trung bình và lạc hậu chưa thể khắc phục được hạn chế về mùa vụ nguyên liệu, đang là rào cản của ngành công nghiệp nhiều tiềm năng này.

  • Vợ chồng bỏ việc tại viện nghiên cứu về làm nông sản sạch
  • Rau quả luẩn quẩn chờ giải cứu: Áp lực bán tươi trong mùa vụ ngắn
  • Cần từ bỏ con đường tiểu ngạch
Bài viết liên quan