Rau quả luẩn quẩn chờ giải cứu: Phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản New

Ưu tiên, tập trung đầu tư mạnh phát triển ngành chế biến, bảo quản rau quả là giải pháp quan trọng nhất, hiệu quả nhất để tạo giá trị gia tăng cho nông sản Việt nói chung và ngành rau quả nói riêng.

  • Rau quả luẩn quẩn chờ giải cứu: Vì sao doanh nghiệp không mặn mà đầu tư?
  • Rau quả luẩn quẩn chờ giải cứu: Áp lực bán tươi trong mùa vụ ngắn
  • Rau quả luẩn quẩn chờ giải cứu
Bài viết liên quan