Quy hoạch Điện 8: Không hợp thức hóa cái sai New

Ngày 6.9, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện 8).

  • Bài toán bảo đảm nguồn cung điện
  • Giảm mạnh điện than, tăng năng lượng tái tạo
  • Quy hoạch điện 8: Chính phủ yêu cầu làm rõ loạt vấn đề liên quan
Bài viết liên quan