Quảng Ninh ngừng tiếp nhận tài trợ kinh phí, sản phẩm đồ án quy hoạch New

Ngày 11.11, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra thông tin yêu cầu những địa phương: Ban quản lý khu kinh tế; Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn tạm ngừng tiếp nhận tài trợ kinh phí, sản phẩm đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch thành thị trên khu vực.

Quảng Ninh dừng tiếp nhận tài trợ kinh phí, sản phẩm đồ án quy hoạch  - ảnh 1

trên khu vực tỉnh Quảng Ninh còn hàng loạt những dự án trên đất vàng nhưng chỉ quây tôn ko thực hiện

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu những địa phương, cơ quan chức năng làm rõ những thông tin về đồ án, sản phẩm quy hoạch đã được tài trợ như diện tích, kinh phí lập quy hoạch (số tiền trả cho đơn vị tư vấn đối với đồ án tiếp nhận sản phẩm hồ sơ đồ án quy hoạch; số tiền chuyển vào ngân sách đối với đồ án tiếp nhận kinh phí); Phân tích chất lượng đồ án quy hoạch, sự thích hợp so với định hướng quy hoạch lớp trên; đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với những đồ án quy hoạch được tài trợ.

Đối với những quy hoạch xây dựng vùng thị xã, quy hoạch chung thành thị, quy hoạch phân khu đang triển khai lập, chưa phê duyệt thì những cơ quan chức năng rà soát, Con số tỉnh để sở hữu phương án xử lý thích hợp.

\n

Đối với quy hoạch chi tiết, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu những địa phương, cơ quan chức năng rà soát, Phân tích cụ thể trình tự, chất lượng đồ án quy hoạch, sự thích hợp với định hướng quy hoạch lớp trên để đề xuất, kiến nghị cụ thể (giữ nguyên hoặc hủy bỏ quy hoạch).

Quảng Ninh dừng tiếp nhận tài trợ kinh phí, sản phẩm đồ án quy hoạch  - ảnh 2

những dự án bỏ không nay đang thành bãi cỏ dại

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, việc tạm ngừng tiếp nhận kinh phí đồ án, sản phẩm quy hoạch nhằm tăng trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch trên khu vực, tuân thủ những quy định pháp luật, tuyệt đối ko để lợi dụng công việc lập quy hoạch, lập điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa cho những sai phép trong quá trình quản lý, sử dụng đất của những tổ chức, tư nhân, ko để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, đầu tư, trục lợi, sử dụng đất đai lãng phí, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Bài viết liên quan