Lo đội vốn dự án chống ngập 10.000 tỉ sau hơn 4 năm chậm tiến độ New

Ba năm “treo cẩu” chờ về đích dù đã hoàn thành hơn 93% khối lượng, công trình chống ngập trọng điểm của TP.HCM lo đội vốn nếu những khó khăn không nhanh chóng được giải quyết dứt điểm.

  • Bao giờ TP.HCM hết ngập?
  • Dự án ì ạch 20 năm, đội vốn 76 lần, TP.HCM ‘cầu cứu’ ngân sách Trung ương
  • Thủ tướng yêu cầu ‘dứt điểm’ dự án chống ngập 10.000 tỉ
Bài viết liên quan