Lâm Đồng lần đầu xuất khẩu chính ngạch hơn 70 tấn sầu riêng sang Trung Quốc New

Lần đầu tiên tỉnh Lâm Đồng <a href="https://thanhnien.vn/sau-rieng-viet-nam-chinh-thuc-xuat-khau-chinh-ngach-sang-trung-quoc-post1501550.html" title="Sầu riêng Việt Nam chính thức xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc”>xuất khẩu chính ngạch 4 container, với 72 tấn sầu riêng sang thị trường Trung Quốc.

  • Hơn 200 tấn sầu riêng đầu tiên ở Đắk Lắk lên đường xuất sang Trung Quốc
  • Cận cảnh lô sầu riêng đầu tiên xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc
  • Sầu riêng chưa xuất khẩu đã lo mất thị trường
Bài viết liên quan