Kỳ vọng và lo ngại từ siêu cảng biển 6 tỉ USD New

TP.HCM kỳ vọng việc xây dựng siêu cảng trung chuyển container tại Cần Giờ sẽ tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế biển.

  • IFC hỗ trợ phát triển ‘siêu cảng’ ICD Vĩnh Phúc của T&T Group và YCH
  • Việt Nam có ‘siêu cảng’ thông minh đầu tiên mang tầm quốc tế
  • Đề xuất cơ chế ‘cảng mở’ cho siêu cảng Cái Mép – Thị Vải
Bài viết liên quan