Kinh tế Việt Nam bứt phá New

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), quy mô nền kinh tế Việt Nam sẽ vươn lên đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á vào năm 2025. Đây là mức tăng trưởng vượt lên những ước tính trước đó.

  • Cơ hội để kinh tế Việt Nam trỗi dậy
  • Không để kinh tế Việt Nam lỡ nhịp
  • Nhịp đập kinh tế Việt Nam đang thay đổi nhờ vào công nghệ
Bài viết liên quan