Kiểm soát tín dụng qua việc cho vay hồ sơ theo chuẩn, không phân biệt phân khúc New

Đề cập đến kiểm soát rủi ro tín dụng thông qua các hồ sơ vay đúng chuẩn thay vì chia phân khúc này cho vay, phân khúc kia không cho vay, một hồ sơ vay đúng chuẩn có gây rủi ro gì cho ngân hàng hay không.

  • Các dự án đảm bảo pháp lý cần phải được cho vay
  • Ổn định thị trường bất động sản trong nước để đón ‘đại bàng vàng’ về làm tổ
Bài viết liên quan