Giá heo hơi hôm nay 17.5.2022: Có nơi tăng 3.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay biến động tại khu vực phía nam, mức tăng cao nhất 3.000 đồng, đưa giá heo tại khu vực này vọt lên 61.000 đồng/kg.

  • Giá heo hơi hôm nay 12.5.2022: Việt Nam cao hơn Trung Quốc 2.000 – 10.000 đồng/kg
  • Giá heo hơi hôm nay 10.5.2022: Xuất hiện giá 60.000 đồng/kg
Bài viết liên quan