Flycam nhập khẩu sẽ bị áp thuế đến 40% New

Flycam nhập khẩu sẽ bị áp thuế đến 40%  - ảnh 1

Máy bay không người lái không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch; không sử dụng cho mục đích: phun thuốc trừ sâu, chữa cháy, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ, an ninh, quốc phòng, thì thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với thuế suất 30%

Tuy nhiên, kể từ ngày 1.12.2022, các đơn vị căn cứ theo Thông tư 31/2022/TT-BTC, ngày 8.6.2022 của Bộ Tài chính về Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam (có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 1.12.2022), mặt hàng flycam có bản chất là phương tiện bay không người lái đã được trang bị camera kỹ thuật số tích hợp vĩnh viễn được phân loại vào Chương 88. Theo cấu trúc Chương 88, mặt hàng phương tiện bay không người lái thuộc nhóm 88.06 – “Phương tiện bay không người lái”. Mã số chi tiết tùy thuộc theo đặc tính kỹ thuật của phương tiện bay không người lái (ví dụ có hay không được điều khiển từ xa, trọng lượng cất cánh…).

Về chính sách thuế của phương tiện bay không người lái, nếu là máy bay Drone phục vụ cho nông nghiệp được Bộ NN-PTNT hoặc Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố xác nhận các máy, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tuy nhiên, nếu phương tiện bay không người lái phục vụ mục đích khác nông nghiệp thì chính sách thuế GTGT sẽ được căn cứ thực hiện theo Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, mặt hàng máy bay không người lái thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10%.

\n

Còn đối với chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt, các chính sách pháp luật của Nhà nước, Chính phủ đã quy định rõ. Trong đó, trường hợp tàu bay, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, tàu bay không sử dụng cho mục đích phun thuốc trừ sâu, chữa cháy, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ an ninh, quốc phòng thì phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Do đó, trường hợp mặt hàng máy bay không người lái không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch; không sử dụng cho mục đích: phun thuốc trừ sâu, chữa cháy, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ, an ninh, quốc phòng thì đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với thuế suất 30%.

Bài viết liên quan