Đồng loạt thu phí không dừng New

Tất cả các trạm BOT trên toàn quốc đồng loạt áp dụng thu phí không dừng (ETC) từ hôm nay 1.8.

  • Có ‘xử’ được xe biển số giả qua trạm thu phí không dừng?
  • Trước giờ thu phí không dừng: Vì sao không thể trừ tiền tài khoản ngân hàng?
  • Khách hàng tố bị đăng ký ‘khống’ thẻ thu phí không dừng
Bài viết liên quan