Đếm ngược thời gian sự kiện ra mắt sản phẩm điều hòa trung tâm V8 của Midea

Cuối cùng chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày sự kiện ra mắt sản phẩm điều hòa trung tâm của Midea Việt Nam. Đây là sự kiện kết hợp giữa Họp báo trực tuyến ra mắt V8 và sự kiện ra mắt V8 với chủ đề “Mideaverse BEYOND” sẽ được diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 24.9.2022 tại khách sạn JW Marriott Hà Nội.

Bài viết liên quan