Để phát triển đô thị bền vững New

Làm sao phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và dịch bệnh là trăn trở của nhiều đại biểu tại Diễn đàn phát triển bền vững đô thị VN.

  • Phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền các đô thị
  • Không hy sinh công trình phúc lợi để làm các khu thương mại, dịch vụ, nhà ở
  • Tận dụng lợi thế xe máy để giảm ùn tắc giao thông?
Bài viết liên quan