Đẩy mạnh cải cách hành chính New

Bên cạnh kiểm soát giá hàng hóa thì từ doanh nghiệp đến chuyên gia kinh tế đều cho rằng một vấn đề hỗ trợ rất lớn để chống lạm phát chính là cải cách hành chính.

  • Tập trung cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp
  • Đừng để đà cải cách hành chính chững lại
  • Nói đi với làm để đột phá cải cách hành chính
Bài viết liên quan