Đầu tư gần 1.000 tỉ đồng cho dự án phát triển thủy sản bền vững New

HĐND tỉnh Sóc Trăng vừa biểu quyết thông qua Dự án phát triển thủy sản bền vững của tỉnh với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng.

  • Người tiêu dùng thế giới giảm chi tiêu, giá thủy sản xuất khẩu giảm
  • Xuất khẩu thủy sản sang Mỹ và Trung Quốc giảm mạnh
  • ‘Cởi trói’ cho nguyên liệu thủy sản chế biến xuất khẩu
Bài viết liên quan