Cước vận tải bắt đầu hạ nhiệt theo giá xăng

Ba lần giảm liên tiếp với mức giảm tổng cộng gần 7.000 đồng, tương đương hơn 20%, đà lao dốc của giá xăng dầu đang kéo giá cước vận tải hạ nhiệt.

  • Xăng dầu giảm mạnh, giá cước vận tải có giảm?
  • Cước vận tải biển tăng mạnh, VIMC tăng vốn mua thêm tàu container
  • Cước vận tải vượt kiểm soát, doanh nghiệp khốn đốn
Bài viết liên quan