Công trình thủy lợi 3.000 tỉ đồng… thiếu vùng tưới New

Công trình thủy lợi Ia Mơr ở H.Chư Prông (Gia Lai), được xây dựng với kinh phí hơn 3.000 tỉ đồng nhằm phục vụ vùng tưới trên 12.000 ha nhưng đến nay, do hàng ngàn héc ta đất lâm nghiệp chưa được chuyển đổi, nên công trình chưa phát huy hiệu quả.

  • Sớm ‘đưa biển’ về Gia Lai
  • Vật liệu xây không nung cho các công trình
  • Cú hích cho nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long
Bài viết liên quan