Cơ hội mới cho Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam New

Đông Nam bộ và Tây Nam bộ là vùng động lực kinh tế của cả nước. Song, những đòn giáng quá mạnh từ Covid-19 cùng với cơ chế, chính sách tụt hậu đang khiến động lực giảm dần. 

  • Khi nào hạn chế ô tô, xe máy vào nội đô !
  • Xây đường xuyên qua khu dự trữ sinh quyển?
  • Trục lợi đấu giá, thổi giá bất động sản
Bài viết liên quan