Chuẩn bị làn xử lý sự cố ở Cao tốc Liên Khương – Prenn New

Trạm thu phí BOT Định An trên Cao tốc Liên Khương – Prenn dẫn vào TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã sẵn sàng thu phí không dừng và chuẩn bị sẵn làn xử lý sự cố.

  • Thu phí không dừng ở trạm Định An trên cao tốc vào Đà Lạt từ ngày 1.8
  • Xin cơ chế đặc thù khai thác khoáng sản làm cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương
  • 12.532 tỉ đồng làm cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương
Bài viết liên quan