Chưa được phê duyệt, mức đầu tư đường trên cao Bắc- Nam TP.HCM đã tăng 8.000 tỉ New

So với báo cáo đầu kỳ nghiên cứu tiền khả thi cách nay 5 tháng, tổng mức đầu tư dự án đường trên cao Bắc – Nam từ đường Cộng Hòa đến đường Nguyễn Văn Linh hiện nay được ước tính đã tăng hơn 8.000 tỉ đồng.

  • Tiền đâu làm đường trên cao tỉ USD tại TP.HCM?
  • Khởi động đường trên cao tỉ USD tại TP.HCM
  • TP.HCM đánh thức đường trên cao
Bài viết liên quan