Chặn đường Thái 'đội lốt' nhập vào Việt Nam

Bộ Công thương áp dụng biện pháp chống lẩn tránh đối với một số sản phẩm đường mía của 5 nước ASEAN nhập khẩu vào Việt Nam.

  • ‘Các nhà máy đường không chia sẻ lợi ích với nông dân’
  • Đường Thái Lan chiếm thế áp đảo ở thị trường Việt Nam
  • Che ép mía, nước chè hai và du lịch
Bài viết liên quan