Cảnh báo nước trái cây Muti Juice và bán hàng đa cấp trái phép

Hoạt động của Bitney khi giới thiệu sản phẩm Multi Juice và Lucenta có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép. 

  • Đủ chiêu lừa đảo hoành hành
  • 100 container hạt điều xuất sang Ý nghi bị lừa đảo đã được trả lại
  • Gia tăng lừa đảo từ đánh cắp thông tin cá nhân
Bài viết liên quan