Cần từ bỏ con đường tiểu ngạch New

Bên cạnh vấn đề bảo đảm chất lượng, nhiều mặt hàng xuất khẩu Việt Nam vẫn được “nhà buôn” chọn hình thức “dễ ăn” nhất là xuất tiểu ngạch qua đường mậu biên.

  • ‘Giăng bẫy’ ở đường tiểu ngạch
  • Buôn bán tiểu ngạch, con dao hai lưỡi: Để tránh phụ thuộc
  • Buôn bán tiểu ngạch: Con dao 2 lưỡi
Bài viết liên quan