Bất chấp khó khăn, nhiều mặt hàng nông sản vẫn tăng trưởng 2 con số

Theo đánh giá của Bộ Công thương, dù thị trường thế giới đang có nhiều khó khăn nhưng xuất khẩu nông sản vẫn là điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu chung của cả nước.

  • Ra đi với ước vọng sầu riêng
  • Sầu riêng, xoài, dứa rộng cửa xuất ngoại
  • Rau quả luẩn quẩn chờ giải cứu
Bài viết liên quan